Knihy

Dnes sme si v prítomnosti p. riaditeľky a klientov prevzali milé prekvapenie. Pracovníci z Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. v zastúpení vedúcim oddelenia personálneho marketingu, nám darovali približne 400 ks kníh. Medzi týmito knihami sa nachádza mnoho zaujímavých publikácií, ktoré sa venujú napríklad prírode, športom, cudzím jazykom či milostné romány. Všetky darované knihy budú klientom k dispozícii v knižnici v zariadení.

Ešte raz veľmi ďakujeme za darovanie krásnych kníh, ktoré využijeme na zmysluplné využitie voľného času.

Výskumný projekt EWA

Domov dôchodcov sa zapojil do výskumného projektu EWA (Early Warning of Alzheimer).

Dňa 24.3.2022 prebehlo zaškolenie psychológov do výskumného projektu, spoločne sme vybrali klientov/klientky, ktorí/é sa zapoja do výskumu.

Spoločnosť AXON PRO s.r.o. v spolupráci s Centrom Memory, vyvíja aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorá pomocou nahrávania hlasových prejavov pomôže odhaliť príznaky začínajúcej Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby.

Cieľom projektu EWA je identifikovať osoby, u ktorých by mohlo byť podozrenie na prítomnosť kognitívnej poruchy a to na základe nahrávky reči.

07.04.2022 Nová terapeutická a reminiscenčná miestnosť

V domove dôchodcov sme pre klientov zriadili na 1. poschodí hotelovej časti novú terapeutickú miestnosť, ktorá sa bude využívať na skupinové, ako aj individuálne aktivity, činnosti, besedy a prednášky.

Terapeutická miestnosť slúži aj ako reminiscenčná miestnosť, ktorá je vybavená starými predmetmi zo života našich seniorov. Reminiscenčná terapia je terapia, pri ktorej klienti spomínajú na časy prežité v kruhu blízkych. Sú to krásne ale aj smutné spomienky na ich detstvo, mladosť a starobu. Aj v ľudovej pesničke sa spieva, kdeže sa podeli, moje mladé časy…

24.03.2022 Ružinovská knižnica

V našom zariadení sme privítali vzácnu návštevu z Ružinovskej knižnice. Navštívila nás p. riaditeľka Mgr. Eva Pindjáková a vedúca útvaru p. Jana Klenovičová. Na začiatku ich návštevy potešili všetkých klientov, ktorí sú čitateľmi kníh. Obdarovali nás knihami rôznych žánrov. Ďalej pokračovala spoločná diskusia s klientmi o knihách a časopisoch, ktoré radi klienti čítajú a o aké knihy majú záujem. Veľmi sa tešíme na našu spoluprácu s Ružinovskou knižnicou.

17.03.2022 Koncert v DK Ružinov

Naši klienti sa zúčastnili večerného programu v Dome kultúry Ružinov. Vypočuli si orchester bratislavského konzervatória, ktorí na koncerte predstavili najznámejšiu filmovú hudbu od najväčších skladateľov. Bratislavské konzervatórium od svojho vzniku vychovalo veľa významných slovenských umelcov, ako Eugen Suchoň (ktorého meno nesie aj koncertná sieň konzervatória), Peter Dvorský, Edita Gruberová, Ladislav Chudík a mnohí ďalší. Klienti sa započúvali do skladieb z filmu, ako James Bond, Titanic, Pán Prsteňov, Piráti z Karibiku, Vtedy na západe, Star wars, Jurský park a ďalšie.

15.03.2022 Premietanie dokumentu o Karlovi Gottovi

Dokumentárny film Karel prináša pohľad do súkromia a duše Karla Gotta. Tvorcovia predstavili Zlatého slávika nielen ako slávneho talentovaného speváka, ale aj ako nadšeného maliara a predovšetkým milujúceho manžela a otca. Spevák sa vo filme vydáva na miesta, ktoré zohrali v jeho živote dôležitú úlohu. Karel Gott získal v ankete Zlatý slávik 42 ocenení, dostal viac ako 120 televíznych ocenení, 8 zlatých platní, 1 diamantovú platňu, opakovane sa umiestňoval na prvých priečkach hitparád a predaja dosiek. Počas svojej kariéry vydal 293 sólových albumov na domácej scéne aj v zahraničí. Spolupracoval s mnohými významnými umelcami. Klienti si zaspomínali na fenomenálneho umelca a sledovali jeho životopisný dokument prostredníctvom projektoru na plátno.

14.03.2022 Zmyslová terapia

Naše zmysly zohrávajú dôležitú úlohu v našom vonkajšom aj vnútornom svete. Pri každej aktivite nevyhnutne zapájame všetky zmysly, no v práci s klientom by sme sa mali zamerať primárne na jeden z nich. Tentokrát sme sa zamerali na chuť. Klienti pri ochutnávaní potravín a nápojov identifikovali svoje chute, či už horkú, sladkú, slanú, či kyslú chuť. Zmyslová terapia je zameraná na porozumenie a zlepšenie individuálneho zmyslového vnímania, rozvoj kognitívnych schopností a komunikácie, na zlepšenie koncentrácie, na zlepšenie schopnosti relaxácie, redukciu stresu a zlepšenie sociálnej interakcie.

10.03.2022 Tvorivá činnosť – jar prichádza

Jar prichádza! Slnečné lúče posilňujú dušu aj myseľ človeka. Jar pôsobí ako skutočný elixír. Rodí sa nový život, príroda žiari farbami a vôňami. Jar je časom optimizmu a radosti zo života. Zimný spánok sa končí. Začína čas aktivity. S 20. marcom prichádza prvý jarný deň, ktorého symbolom sú rozkvitnuté kvety, ktoré vonku cítiť. S klientmi sa chystáme vnímať a prežívať prichádzajúcu jar s radosťou, optimizmom a pozitívnym očakávaním. Tak ako sa príroda prebúdza do nového života, tak aj ľudské telo a myseľ nasledujú tento prirodzený proces.

09.03.2022 Obdobie pôstu

Po veselom fašiangovom období nastal čas pôstu. V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je Popolcová streda prvým dňom pôstneho obdobia, ktorá tento rok pripadla na 2.3.2022. V minulosti to bol čas, keď ľudia pojedli mäso z koncoročných zabíjačiek , preto sa v tom období jedli bezmäsité, čiže pôstne jedlá. Organizmus sa prečistil a oddýchol si pred blížiacou sa jarou, kedy sa príroda prebúdza do svojho nového cyklu. Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení krížikom, popolom na čelo. Nasledujúce dni nás privedú k Veľkej noci. Pôst končí na Bielu, veľkonočnú sobotu po vzkriesení Krista. Energie modlitieb klientom v tomto období pomáhajú a dodávajú duchovnú silu.

08.03.2022 MDŽ

Ku Dňu žien dnes slnko svieti a my ženám nesieme plnú náruč kvetín. Nech krása a sviežosť nestratí sa s vekom, obdariť Vás chceme kvetom. Dnešný deň prežili naši klienti pri živej hudbe v podaní manželov Karvaiovcov. Hudobníci ženám rozdali biele ružičky, ktoré si naše klientky pripli na šaty alebo si ich dali ako okrasu do vlasov. Pani riaditeľka zablahoželala všetkým klientkám a poukázala na dôležitosť žien. Po príhovore obdarovala všetky klientky krásnym kvetom.