07.04.2022 Nová terapeutická a reminiscenčná miestnosť

V domove dôchodcov sme pre klientov zriadili na 1. poschodí hotelovej časti novú terapeutickú miestnosť, ktorá sa bude využívať na skupinové, ako aj individuálne aktivity, činnosti, besedy a prednášky.

Terapeutická miestnosť slúži aj ako reminiscenčná miestnosť, ktorá je vybavená starými predmetmi zo života našich seniorov. Reminiscenčná terapia je terapia, pri ktorej klienti spomínajú na časy prežité v kruhu blízkych. Sú to krásne ale aj smutné spomienky na ich detstvo, mladosť a starobu. Aj v ľudovej pesničke sa spieva, kdeže sa podeli, moje mladé časy…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *