Tlačivá

Tlačivá – Domov dôchodcov Pažítková

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Príloha k žiadosti – Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Podmienky prijímania klientov- Podmienky prijímania do Zariadenia pre seniorov DD Pažítková 2

Tlačivá – Opatrovateľská služba v domácnosti

Ako vybaviť opatrovateľskú službu v domácnosti

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby