Tlačivá

Tlačivá – Zariadenie pre seniorov

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Podmienky prijímania do Zariadenia pre seniorov DD Pažítková 2

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Tlačivá – Opatrovateľská služba v domácnosti

Ako vybaviť opatrovateľskú službu v domácnosti

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby