Výzvy – jednoduchá zákazka

Výzvy na predkladanie ponúk

Zabezpečenie rozvozu teplej stravy

Dátum uverejnenia10.06.2021
Lehota na predkladanie ponúk18.06.2021 do 10:00
výzva na predloženie ponukyZabezpečenie rozvozu teplej stravy
Príloha č.1Špecifikácia predmetu zákazky.

Jednorazové gastro obaly na jedlo

Dátum uverejnenia30.03.2021
Lehota na predkladanie ponúk07.04.2021 do 12:00
výzva na predloženie ponukyJednorazové gastro obaly na jedlo
Príloha č.1Špecifikácia predmetu zákazky.

Odvoz použitého jedlého potravinárskeho oleja a biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň

Dátum uverejnenia16.03.2021
Lehota na predkladanie ponúk22.03.2021 do 12:00
Výzva na predloženie ponukyOdvoz použitého jedlého potravinárskeho oleja a biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň
Príloha č. 1Špecifikácia predmetu zákazky

Poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti

Dátum uverejnenia16.03.2021
Lehota na predkladanie ponúk23.03.2021 do 12:00
Výzva na predloženie ponukyPoskytovanie opatrovateľskej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti
Príloha č. 1Špecifikácia predmetu zákazky

Poskytovanie právnych služieb

Dátum uverejnenia16.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk26.10.2020 do 12:00
Výzva na predloženie ponukyPoskytovanie právnych služieb
Príloha č. 1Špecifikácia predmetu zákazky

Oprava a údržba interiéru a exteriéru objektov Domova dôchodcov
Dátum uverejnenia27.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk03.08.2020 do 12:00
Výzva na predloženie ponukyOprava a údržba interiéru a exteriéru objektov Domova dôchodcov
Príloha č. 1Špecifikácia prác

Čistenie lapača tukov, odvoz a likvidácia odpadu v zmysle platných predpisov
Dátum uverejnenia13.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk21.07.2020 do 12:00
Výzva na predloženie ponukyČistenie lapača tukov, odvoz a likvidácia odpadu v zmysle platných predpisov

 • 08.04.2020
 • Názov predmetu zákazky

Výmena hlavného ističa, vybudovanie meracieho miesta, výmena existujúcich meracích transformátorov, umiestnenie elektromerového rozvádzača.


 • 28.02.2020
 • Názov predmetu zákazky

Rekonštrukcia vodovodnej prípojky- havarijný stav

 • 03.02.2020
 • Názov predmetu zákazky

Oprava omietok, vymaľovanie farebným odtieňom a výmena linolea, v budove Domova Dôchodcov

 • 09.01.2020
 • Názov predmetu zákazky

Výpočtová technika- Počítač All in One 4 kusy

 • 02.12.2019
 • Názov predmetu zákazky

Nákup potravín, mäsa , mäsových výrobkov, zeleniny a ovocia, olejov a jedlých tukov, vajec

 • 06.06.2019
 • Názov predmetu zákazky

„Elektrické ošetrovateľské lôžka s antidekubitnými matracmi“

 • 05.06.2019
 • Názov predmetu zákazky

„Zabezpečenie rozvozu teplej stravy (obedov) pre klientov domova dôchodcov na území mestskej časti Bratislava – Ružinov“

 • 06.05.2019
 • Názov predmetu zákazky

,,Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie kvality prostredia

 • 17.04.2019
 • Názov predmetu zákazky

,,Dvojvrstvová hydroizolácia strešného plášťa so zateplením“

 • 25.02.2019
 • Názov predmetu zákazky

Bežné elektroinštalačné práce vrátane nákupu materiálu pre potreby Domova dôchodcov

 • 25.02.2019
 • Názov predmetu zákazky

Bežné stavebné a udržiavacie práce pre potreby Domova dôchodcov

 • 08.10.2018
 • Názov predmetu zákazky

„Kamerový systém – exteriér DD Pažítková“

 • 06.09.2018
 • Názov predmetu zákazky

,,Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie kvality prostredia

 • 07.03.2018
 • Názov predmetu zákazky

„Elektrické ošetrovateľské lôžka s antidekubitnými matracmi“

 • 26.02.2018
 • Názov predmetu zákazky

Bežné stavebné a udržiavacie práce pre potreby Domova dôchodcov

 • 26.02.2018
 • Názov predmetu zákazky

Bežné elektroinštalačné práce vrátane nákupu materiálu pre potreby Domova dôchodcov

 • 15.01.2018
 • Názov predmetu zákazky

„Bezbariérové izby II. poschodie-2. ½  v zmysle aplikácie ustanovení vyhlášky MZ SR č. 259/2008 v Domove dôchodcov“

 • 14.11.2017
 • Názov predmetu zákazky

Nákup nového 7 miestneho osobného automobilu

 • 02.11.2017
 • Názov predmetu zákazky

„Oprava a údržba kuchynských priestorov v Domove Dôchodcov Pažítková 2

 • 14.08.2017
 • Názov predmetu zákazky

„Rekonštrukcia osobného výťahu a potravinárskeho  výťahu“

 • 11.05.2017
 • Názov predmetu zákazky

„Bezbariérové izby II. poschodie v zmysle aplikácie ustanovení vyhlášky MZ SR č. 259/2008 v Domove dôchodcov“

 • 11.05.2017
 • Názov predmetu zákazky

„Obnova inžiniersko-technického vybavenia II. poschodia Domova dôchodcov“

 • 31.03.2017
 • Názov predmetu zákazky

„Rekonštrukcia kúpeľne pre asistenčný kúpeľ klientov II. poschodie“

 • 16.03.2017
 • Názov predmetu zákazky

„Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v priestoroch Domova dôchodcov“

 • 08.03.2017
 • Názov predmetu zákazky

Bežné stavebné a udržiavacie práce pre potreby Domova dôchodcov