Kontakt

Domov dôchodcov Pažítková 2
821 01 Bratislava – Ružinov
IČO: 00226840

Recepcia : 02/ 433 390 45

Obedová prestávka od 11:30-12:00 

 • Manažér opatrovateľskej služby v domácnosti
 • Mgr. Veronika Veslárová
 • veronika.veslarova@ddpazitkova.sk
 • Tel.: 0910 710 929
 • Klapka 106
 • Referent OSvDDočasne poverená vedením úseku
 • Mgr. Marta Onderčinová Debnárová
 • referent-osvd@ddpazitkova.sk
 • Tel.: 0910 710 929
 • Klapka 106
 • Referent OSvD
 • Andrea Balažovičová
 • andrea.balazovicova@ddpazitkova.sk
 • Tel.: 0910 711 052
 • Klapka 106
 • Manažér sociálneho úseku
 • Mgr. Ewa Wagner
 • veduca.socialne@ddpazitkova.sk
 • Tel.: 0908 764 096
 • Klapka 109

 • Asistent sociálneho pracovníka
 • Bc. Martina Guthová
 • martina.guthova@ddpazitkova.sk
 • Klapka 110
 • Tel.: 0911 061 466
 • Tel.: 0908 764 096
 • Sociálny pracovník
 • Mgr. Jana Karľová
 • jana.karlova@ddpazitkova.sk
 • Klapka 110
 • Tel.: 0951 653 898
 • Inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • Mgr. Monika Hodáková
 • monika.hodakova@ddpazitkova.sk
 • Klapka 113
 • Tel.: 0951 653 898
 • Psychológ
 • Mgr. Kamil Gara
 • kamil.gara@ddpazitkova.sk
 • Klapka 127
 • Koordinátor ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti
 • Júlia Szolgaiová
 • veduca.sestra@ddpazitkova.sk
 • Tel.: 0910 710 928
 • Klapka 105
 • Vedúca dennej opatrovateľskej zmeny
 • Klaudia Sedláková
 • Manažér prevádzkového úseku
 • František Jamrich
 • technicky.usek@ddpazitkova.sk
 • Tel.: 0901 725 900
 • Klapka 123
 • Manažér stravovacieho úseku
 • Bc. Renáta Duranská
 • dietna.sestra@ddpazitkova.sk
 • Tel.: 0901 725 903
 • Klapka 124
 • Manažér ekonom. a admin. úseku
 • Mgr. Hildegarda Gutiová
 • ekonom@ddpazitkova.sk
 • 0910 645 082
 • Klapka 107
 • Referent správy majetku
 • Peter Umgeher
 • referent@ddpazitkova.sk
 • Tel.: 0911 175 150
 • Klapka 111
 • Účtovný referent
 • Alena Ácsová
 • uctovny-referent@ddpazitkova.sk
 • Klapka 108
 • Technicko hospodársky pracovník
 • Kollár Jozef
 • podatelna@ddpazitkova.sk
 • Klapka 111
 • Administratívny pracovník
 • Anna Chmelánová
 • uctovnik@ddpazitkova.sk
 • Klapka 127
 • Riaditeľka
 • Mgr. Dagmar Halo Kollárová
 • riaditel@ddpazitkova.sk
 • 0917 519 594
 • K dispozícii od 08:00 do 15:00
 • Klapka 102
 • Personalista / mzdár
 • Dana Múčková
 • personalista-mzdy@ddpazitkova.sk
 • Tel.:0905 735 696
 • Klapka 112
 • Manažér kvality (Osoba zodpovedná za oznámenie a preverovanie oznámení o protispoločenskej činnosti)
 • Mgr. Miroslava Jordánová
 • manazer.kvality@ddpazitkova.sk
 • Tel.: 0911 270 278
 • Klapka 129

Mapa