Vážení návštevníci,

pri návšteve nášho zariadenia odporúčame nosiť respirátory alebo rúška s ohľadom na zdravie našich prijímateľov sociálnej služby.

Ďakujeme za pochopenie.

Slovo na úvod 


    Domov dôchodcov je zariadením pre seniorov a svoje služby poskytuje už od roku 1974. Zriaďovateľom nášho zariadenia je Mestská časť Bratislava – Ružinov. V súčasnosti je kapacita zariadenia 104 prijímateľov sociálnej služby. Zariadenie je umiestnené v širšom centre Bratislavy, v mestskej časti Ružinov, v tichej lokalite, neďaleko Ružinovského jazera a Ružinovskej nemocnice. Budova zariadenia po svojej rekonštrukcii a modernizácii spĺňa podmienky bezbariérového prístupu vrátane všetkých hygienických miestností. Zariadenie je rozdelené na úsek I a úsek II. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jedno a dvoj lôžkových izbách, ktoré sú vybavené štandardným moderným vybavením. Izby prijímateľov sociálnej služby a sociálne zariadenia sú vybavené signalizačným zariadením na privolanie odborného personálu. Prijímatelia sociálnej služby majú k dispozícii spoločné priestory – vstupnú halu s recepciou, jedáleň, spoločenské miestnosti na jednotlivých poschodiach a spoločenskú miestnosť s biliardovým stolom, stolným futbalom a notebookom s pripojením na internet. K zariadeniu patrí aj park a uzavreté átrium s udržiavanou zeleňou a lavičkami, ktoré poskytujú seniorom príjemný relax. Od roku 2004 poskytuje Domov dôchodcov opatrovateľskú službu v domácnostiach pre približne 200 prijímateľov sociálnej služby a od roku 2008 aj stravovanie obyvateľom mestskej časti Bratislava Ružinov.

    Odborný tím Domova dôchodcov tvoria zdravotné sestry, sociálni pracovníci, zdravotnícki asistenti, psychológovia a opatrovatelia. Domov dôchodcov je certifikovaným pracoviskom modelu prof. Moniky Krohwinkel. Zariadenie poskytuje prijímateľom sociálnej služby 24 hodinovú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť a má zabezpečenú zdravotnú starostlivosť pre svojich prijímateľov sociálnej služby návštevou obvodného lekára v zariadení 1x do týždňa.

Právna forma: Rozpočtová organizácia

Registračné číslo BSK: 129/2010-SOC

Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Štatutárny zástupca: Mgr. Dagmar Halo Kollárová