Návštevy klientov v zariadení s účinnosťou od 12.07.2021


Dňa 11.10 sme sa zúčastnili ošetrovateľského seminára,

Sústavné vzdelávanie našich opatrovateľov  výrazným sposobom prispieva k zvyšovaniu kvality ošetrovateľskej

starostlivosti, ako aj k odstraňovaniu nesprávnych návykov pri jej poskytovaní. Ďakujeme pani PhDr. Zuzane Velickej  

Slovo na úvod 

Od ukončenia mimoriadnej udalosti v DD Pažítková 2, ktorá kvôli ochoreniu Covid-19 trvala od 21.1.2021 do 2.3.2021, sa život v našom zariadení postupne stabilizuje. Snažíme sa nielen o vytvorenie väčšieho komfortu pre klientov, čo sa týka ubytovania, ale i o navodenie pozitívnej atmosféry a psychickej pohody.

Celý interiér zariadenia prešiel kompletnou dezinfekciou. Na Úseku I (lôžkovej časti) sa priestory vymaľovali a dovybavili nábytkom. Etapovite maľujeme i tzv. hotelovú časť, teda Úsek II. V exteriéri nám stenu, vedľa hlavného vstupu do budovy, spestrila maľba, vytvorená graffiti technikou, vďaka finančnému daru od firmy Henkel Slovensko.

 Pozvoľna sa nám darí stabilizovať ošetrovateľský a opatrovateľský personál. Priamo v zariadení poskytujeme psychologickú pomoc prostredníctvom dvoch zamestnancov, klienti môžu znova využívať kadernícke a pedikérske služby, služby maséra a v rámci duchovnej obnovy sa zúčastňovať, v pravidelných intervaloch, na svätej omši.

Začali sme opäť naplno využívať aj priľahlý park a átrium, chodiť na prechádzky mimo zariadenia, na pizzu, či zmrzlinu. K už overeným aktivitám poriadaných pre klientov pribudli nové, ako napr. muzikoterapia, virtuálna realita či minigolf, ktoré si ihneď získali svojich priaznivcov. Virtuálne okuliare zavedú našich klientov do rôznych európskych miest, na prechádzku do lesa alebo si môžu len tak relaxovať pri mori.

O tom, že hudba lieči, nás presvedčili manželia Karvaiovci so svojou muzikoterapiou. Klientom dvakrát do týždňa pripravia nezabudnuteľný hudobný zážitok. V sprievode klavíra a gitary zahrajú a zaspievajú obľúbené známe piesne, čím vtiahnu klientov do deja, okrem spevu i tým, že sa sami môžu zúčastniť hudobnej produkcie hraním na rôzne hudobné nástroje.

Veríme, že spoločnými silami budeme i naďalej vylepšovať prostredie a poskytovanie sociálnych služieb v našom zariadení.


    Domov dôchodcov je zariadením pre seniorov a svoje služby poskytuje už od roku 1974. Zriaďovateľom nášho zariadenia je Mestská časť Bratislava – Ružinov. V súčasnosti je kapacita zariadenia 126 klientov. Zariadenie je umiestnené v širšom centre Bratislavy, v mestskej časti Ružinov, v tichej lokalite, neďaleko Ružinovského jazera a Ružinovskej nemocnice. Budova zariadenia po svojej rekonštrukcii a modernizácii spĺňa podmienky bezbariérového prístupu vrátane všetkých hygienických miestností. Zariadenie je rozdelené na úsek I a úsek II. Klienti sú ubytovaní v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách, ktoré sú vybavené štandardným moderným vybavením. Izby klientov a sociálne zariadenia sú vybavené signalizačným zariadením na privolanie odborného personálu. Klienti majú k dispozícii spoločné priestory – vstupnú halu s recepciou, jedáleň, spoločenské miestnosti na jednotlivých poschodiach a spoločenskú miestnosť s biliardovým stolom, stolným futbalom a notebookom s pripojením na internet. K zariadeniu patrí aj park a uzavreté átrium s udržiavanou zeleňou a lavičkami, ktoré poskytujú seniorom príjemný relax. Od roku 2004 poskytuje Domov dôchodcov opatrovateľskú službu v domácnostiach pre približne 200 klientov a od roku 2008 aj stravovanie obyvateľom mestskej časti Bratislava Ružinov.

    Odborný tím Domova dôchodcov tvoria zdravotné sestry, sociálni pracovníci, zdravotnícki asistenti, inštruktori sociálnej rehabilitácie a opatrovatelia. Domov dôchodcov je certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie® a modelu prof. Moniky Krohwinkel. Zariadenie poskytuje klientom 24 hodinovú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť a má zabezpečenú zdravotnú starostlivosť pre svojich klientov návštevou obvodného lekára v zariadení 1x do týždňa.

Právna forma: Rozpočtová organizácia

Registračné číslo BSK: 129/2010-SOC

Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Štatutárny zástupca: