Služby pre prijímateľov sociálnej služby OSvD

ÚKONY SEBAOSBLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY 

Časť I.

Sebaobslužné úkony

 • a) Hygiena
 • 1. osobná hygiena
 • – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, aplikácia krémov, mastí, prípadne medikamentov)
 • 2. celkový kúpeľ
 • – hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový
 • kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte, prípadne na lôžku)
 • b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
 • 1. porciovanie stravy
 • 2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)
 • 3. kŕmenie a pomoc pri pití
 • c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
 • 1. sprievod na toaletu
 • 2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní
 • 3. účelná očista po toalete
 • 4. sprievod z toalety
 • 5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše)
 • 6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky)
 • d) Obliekanie, vyzliekanie
 • 1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb)
 • 2. obliekanie, obúvanie
 • 3. vyzliekanie, vyzúvanie
 • e) Mobilita, motorika
 • 1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)
 • 2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko
 • 3. polohovanie
 • 4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov)
 • 5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

Časť II.

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

 • a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
 • b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
 • c) donáška jedla do domu
 • d) umytie riadu
 • e) bežné upratovanie v domácnosti
 • f) obsluha bežných domácich spotrebičov
 • g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
 • h) starostlivosť o lôžko
 • i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
 • j) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb)

Časť III.

Základné sociálne aktivity

 • a) sprievod
 • 1. na lekárske vyšetrenie
 • 2. na vybavenie úradných záležitostí
 • 3. do školy, zo školy, do zamestnania, zo zamestnania
 • 4. pri záujmových činnostiach
 • b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní
 • c) tlmočenie
 • 1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach
 • 2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach

Časť IV.

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“)

 • a) potreba dohľadu v určenom čase
 • b) potreba nepretržitého dohľadu