Knihy

Dnes sme si v prítomnosti p. riaditeľky a klientov prevzali milé prekvapenie. Pracovníci z Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. v zastúpení vedúcim oddelenia personálneho marketingu, nám darovali približne 400 ks kníh. Medzi týmito knihami sa nachádza mnoho zaujímavých publikácií, ktoré sa venujú napríklad prírode, športom, cudzím jazykom či milostné romány. Všetky darované knihy budú klientom k dispozícii v knižnici v zariadení.

Ešte raz veľmi ďakujeme za darovanie krásnych kníh, ktoré využijeme na zmysluplné využitie voľného času.