Projekt podpora opatrovateľskej služby

Za mesiac December 2020 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY MALO 112 účastníkov, z toho 85 žien a 27 mužov

Za mesiac November 2020 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY MALO 114 účastníkov, z toho 85 žien a 29 mužov

Za mesiac Október 2020 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY MALO 113 účastníkov, z toho 84 žien a 29 mužov

Za mesiac September 2020 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY MALO 113 účastníkov, z toho 84 žien a 29 mužov

Za mesiac August 2020 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY MALO 122 účastníkov, z toho 91 žien a 31 mužov

Za mesiac Júl 2020 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY MALO 117 účastníkov, z toho 85 žien a 32 mužov

Za mesiac jún 2020 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY MALO 118 účastníkov, z toho 84 žien a 34 mužov

Za mesiac máj 2020 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 119 účastníkov, z toho 87 žien a 32 mužov

Za mesiac apríl 2020 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 120 účastníkov, z toho 82 žien a 38 mužov

Za mesiac marec 2020 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 130 účastníkov, z toho 94 žien a 36 mužov

Za mesiac február 2020 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 128 účastníkov, z toho 93 žien a 35 mužov

Za mesiac január 2020 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 131 účastníkov, z toho 96 žien a 35 mužov

Za mesiac december 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 120 účastníkov, z toho 88 žien a 32 mužov

Za mesiac november 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 121 účastníkov, z toho 89 žien a 32 mužov.

Za mesiac október 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 117 účastníkov, z toho 85 žien a 32 mužov.  

Za mesiac september 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 126 účastníkov, z toho 96 žien a 30 mužov. 

Za mesiac august 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 131 účastníkov, z toho 104 žien a 27 mužov.

Za mesiac júl 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 128 účastníkov, z toho 104 žien a 24 mužov.

Za mesiac jún 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 130 účastníkov, z toho 104 žien a 26 mužov.

 Za mesiac máj 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 138 účastníkov, z toho 109 žien a 29 mužov.

Za mesiac apríl 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 141 účastníkov, z toho 117 žien a 24 mužov.

Za mesiac marec 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 143 účastníkov, z toho 117 žien a 26 mužov.

Za mesiac február 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 148 účastníkov, z toho 122 žien a 26 mužov.

 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Trvanie projektu: február 2019 – január 2021

ITMS2014+: 312041R808

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk     

www.employment.gov.sk 

 www.ia.gov.sk 

Ciele projektu:

– zlepšenia prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

– Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť