Informácie ku COVID-19

Krízový plán


Ďalšie informácie a odkazy :

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/seniori/seniori.html

Na webovom sídle www.statnapomoc.sk sme sprístupnili nový priečinok s názvom Opatrenia v súvislosti s COVID-19, kde môžete nájsť:

Legislatívu EK v súvislosti s nákazou COVID-19,       

Schémy štátnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19,

Schémy minimálnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19.

Informačná stánka hlavného mesta SR Bratislavy

Informačná stránka Mestskej časti Bratislava – Ružinov

Informačná stránka Bratislavského samosprávneho kraja