Aktivity klientov

Od ukončenia mimoriadnej udalosti v DD Pažítková 2, ktorá kvôli ochoreniu Covid-19 trvala od 21.1.2021 do 2.3.2021, sa život v našom zariadení postupne stabilizuje. Snažíme sa nielen o vytvorenie väčšieho komfortu pre klientov, čo sa týka ubytovania, ale i o navodenie pozitívnej atmosféry a psychickej pohody.
 
Celý interiér zariadenia prešiel kompletnou dezinfekciou. Na Úseku I (lôžkovej časti) sa priestory vymaľovali a dovybavili nábytkom. Etapovite maľujeme i tzv. hotelovú časť, teda Úsek II. V exteriéri nám stenu, vedľa hlavného vstupu do budovy, spestrila maľba, vytvorená graffiti technikou, vďaka finančnému daru od firmy Henkel Slovensko.
  
Pozvoľna sa nám darí stabilizovať ošetrovateľský a opatrovateľský personál. Priamo v zariadení poskytujeme psychologickú pomoc prostredníctvom dvoch zamestnancov, klienti môžu znova využívať kadernícke a pedikérske služby, služby maséra a v rámci duchovnej obnovy sa zúčastňovať, v pravidelných intervaloch, na svätej omši.
 
Začali sme opäť naplno využívať aj priľahlý park a átrium, chodiť na prechádzky mimo zariadenia, na pizzu, či zmrzlinu. K už overeným aktivitám poriadaných pre klientov pribudli nové, ako napr. muzikoterapia, virtuálna realita či minigolf, ktoré si ihneď získali svojich priaznivcov. Virtuálne okuliare zavedú našich klientov do rôznych európskych miest, na prechádzku do lesa alebo si môžu len tak relaxovať pri mori. 
 
O tom, že hudba lieči, nás presvedčili manželia Karvaiovci so svojou muzikoterapiou. Klientom dvakrát do týždňa pripravia nezabudnuteľný hudobný zážitok. V sprievode klavíra a gitary zahrajú a zaspievajú obľúbené známe piesne, čím vtiahnu klientov do deja, okrem spevu i tým, že sa sami môžu zúčastniť hudobnej produkcie hraním na rôzne hudobné nástroje. 
 Veríme, že spoločnými silami budeme i naďalej vylepšovať prostredie a poskytovanie sociálnych služieb v našom zariadení. 

Dnešná muzikoterapia sa našim klientom mimoriadne páčila, pretože sa prvýkrát učili spoločne zaspievať pieseň. Klienti mali radosť, že boli aktívni, zapojení do spievania a muzikoterapiu si užívali.