Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje seniorom celoročnú starostlivosť v zmysle platnej legislatívy (Zákon 448/2008 Z.z o sociálnych službách v znení neskorších predpisov). Zariadenie neposkytuje 24 hodinovú zdravotnú starostlivosť, klient musí byť v stabilnom zdravotnom stave a musí byť schopný spolunažívania s ostatnými obyvateľmi Domova dôchodcov.

 

              Domov dôchodcov bol zriadený v roku 1974. Jeho zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov. V súčasnosti je kapacita nášho zariadenia 126 klientov. Seniori bývajú v jedno, dvoj a trojposteľových  izbách. Všetky izby sú vybavené moderným nábytkom.Na každej izbe je signalizácia k privolaniu opatrovateľského personálu. Budova zariadenia spĺňa podmienky bezbariérového prístupu vrátane zmodernizovaných hygienických miestností. Klienti majú k dispozícii aj spoločné priestory – vstupnú halu s recepciou, jedáleň a spoločenskú miestnosť s biliardovým stolom, stolným futbalom a notebookom s pripojením na internet. K zariadeniu patrí aj malý park a uzavreté átrium s udržiavanou zeleňou a lavičkami, ktoré poskytujú našim seniorom príjemný relax. 

 

 

Právna forma:
  

Rozpočtová organizácia

Registračné číslo BSK:
129/2010-SOC

Zriaďovateľ:
Mestská časť Bratislava-Ružinov

Štatutárny zástupca:
 PhDr. Eva Samolejová